Zonnepanelen

Zonnepanelen leveren duurzame energie en besparen daarmee honderden euro’s op je energierekening. Geen wonder dat ze in Nederland steeds meer aan populariteit winnen.

Zonnepanelen

Zonnepanelen leveren duurzame energie en besparen daarmee honderden euro’s op je energierekening. Geen wonder dat ze in Nederland steeds meer aan populariteit winnen.

Waarom Zonnepanelen?

Goedkope energie

Zonnepanelen laten je energierekening drastisch dalen. Je wekt immers zelf stroom op, wat je onafhankelijk maakt van energieleveranciers.
Daarbij komt dat je teveel opgewekte energie aan het net terug levert, wat de nodige voordelen met zich meebrengt.

Een slimme investering

Zonnepanelen verdienen zich snel terug. Dat kan al binnen zeven jaar het geval zijn. De installatie van zonnepanelen laten de waarde van je woning gegarandeerd stijgen.
Je investering in zonnepanelen levert dan ook meer rendement op dan een spaarrekening op de bank.

Gewoon groen

Zonnepanelen stoten geen Co2 af en zijn daarom zeer milieuvriendelijk. Je investeert dus ook in een gezonde en duurzame toekomst voor jezelf en je familie.

Subsidies

Er bestaan diverse voordelige regelingen die de aanschaf van zonnepanelen aantrekkelijk maken. Om te beginnen kan je de 21% BTW van de aanschaf en installatiekosten van zonnepanelen terugkrijgen. Dit kan al tot 900 euro oplopen. Verder bestaat er de salderingsregeling. Die bestaat eruit dat de stroom die je teruglevert aan het energienet, verrekend wordt met de stroom die je afneemt.

Tevens bestaan er gunstige leningen om je te helpen met het overgaan op zonnepanelen. De landelijke Energiebespaarlening is bedoeld om energiebesparende maatregelen te stimuleren en heeft een zeer lage rente. Daarnaast bestaan er ook nog gemeentelijke leningen. In diverse gemeentes worden ook nog andere subsidies voor zonnepanelen verleend.

Subsidies

Er bestaan diverse voordelige regelingen die de aanschaf van zonnepanelen aantrekkelijk maken. Om te beginnen kan je de 21% BTW van de aanschaf en installatiekosten van zonnepanelen terugkrijgen. Dit kan al tot 900 euro oplopen. Verder bestaat er de salderingsregeling. Die bestaat eruit dat de stroom die je teruglevert aan het energienet, verrekend wordt met de stroom die je afneemt.

Tevens bestaan er gunstige leningen om je te helpen met het overgaan op zonnepanelen. De landelijke Energiebespaarlening is bedoeld om energiebesparende maatregelen te stimuleren en heeft een zeer lage rente. Daarnaast bestaan er ook nog gemeentelijke leningen. In diverse gemeentes worden ook nog andere subsidies voor zonnepanelen verleend.

Vraag jouw advies aan: Bel met 071 560 16 77 of mail info@comparisa.eu

Komt jouw woning in aanmerking?

FAQ

Techniek

Hoe werken zonnepanelen?

Een zonnepaneel bestaat uit zonnecellen, die ook wel fotovoltaïsche cellen worden genoemd. Deze cellen zetten licht om in elektriciteit. De panelen zijn meestal van silicium gemaakt. Dat is een materiaal dat alleen stroom geleidt als er licht op valt. 

Zodra de zon op een paneel schijnt, ontstaat er een elektrische stroom tussen de positieve lading bovenop en de negatieve lading onder de cel. Dat heet gelijkstroom. Door zonnecellen achter elkaar te schakelen gaat de stroom in een zonnepaneel lopen.

Een omvormer zet de gelijkstroom om in wisselstroom: dezelfde soort stroom als uit een stopcontact komt. Vervolgens stuurt de omvormer de stroom het elektriciteitsnet op, klaar om gebruikt te worden.

Waarom heb ik een omvormer nodig?

De zonnepanelen wekken gelijkstroom op. Een omvormer verandert die gelijkstroom in wisselstroom, zodat u de stroom kunt aanwenden voor het alledaagse gebruik in uw woning en voor het gebruik van uw elektrische apparatuur. De omvormer wordt tussen de zonnepanelen en de meter geplaatst, het liefst op een goed geventileerde en koele plek.

Hoeveel zonnepanelen heb ik nodig?

Je kan berekenen hoeveel panelen je nodig heeft voor je verbruik. Dat gaat als volgt: je deelt je totale stroomverbruik in kWh per jaar door het vermogen van een zonnepaneel. Dat vermogen is gemiddeld 243 kWh. De uitkomst van de deling is het aantal zonnepanelen. Hou hierbij wel rekening met de afmetingen van het dak en met de eventuele aanwezigheid van ramen, dakkapellen, schouwen en ventilatiepijpen. Let er ook op of het dak geheel of gedeeltelijk met schaduw wordt bedekt.

Is de zonligging van mijn woning belangrijk voor zonnepanelen?

De ligging van de woning ten opzichte van de zon is zeker van belang voor het goed functioneren van zonnepanelen. De optimale positie voor zonnepanelen is als zij zuidwaarts zijn gericht. Maar ook bij oost- en westwaartse richting zullen je panelen voldoende stroom opwekken. Dit is alleen niet het geval als de panelen op het noorden zijn gericht.

Hoe worden zonnepanelen op mijn dak geïnstalleerd?

Bij elk paneel worden verschillende bevestigingsbeugels gebruikt. In de meeste gevallen wordt er gebruik gemaakt van dakhaken, rails en klemmen. Hou er rekening mee dat het installatiewerk niet alleen op het dak plaatsvindt. De omvormer wordt binnenshuis geplaatst en moet met kabels aan de meterkast en de panelen verbonden worden.

Is de installatie van zonnepanelen niet erg ingewikkeld?

Niets is minder waar. Zorg ervoor dat een professioneel en gecertificeerd bedrijf het werk doet. Niet alleen monteren zij de panelen in een korte tijd op je woning, zij leveren het geheel gebruiksklaar af. Ook voeren zij een eindcontrole uit om alle schakels van het systeem te testen, zodat je er zeker van bent dat je panelen optimaal gaan functioneren.

Vraag vooralsnog niet beantwoord?

Welke soorten zonnepanelen bestaan er?

Monokristallijn panelen

Deze panelen bestaan uit siliciumkristallen. De kristallen zijn uiterst nauwkeurig gepositioneerd, waardoor de panelen het hoogste rendement van alle zonnepanelen hebben. Daarom zijn ze ook wat duurder dan de andere soorten. De panelen zijn zwart gekleurd.

Polykristallijn zonnepanelen

Ook deze panelen zijn van silicium gemaakt, maar met een sneller en eenvoudiger productieproces dan bij de Monokristallijn panelen. De kristallen zijn niet nauwkeurig gepositioneerd. De panelen zijn goedkoper en het rendement ligt wat lager. De panelen zijn meestal blauw of paars gekleurd

Dunne film zonnepanelen

Deze panelen hebben geen kristallen, maar siliciumpoeder als hoofdbestanddeel. Hierdoor zijn ze flexibel en buigzaam. Deze panelen zijn goedkoper dan de andere soorten, maar het rendement is dan ook lager.

Met wat voor zonnepanelen krijg ik het hoogste rendement?

Zonnepanelen die een hoog vermogen hebben geven het hoogste rendement. Het hoogste vermogen van zonnepanelen wordt aangegeven met Wattpiek (Wp). De opbrengst van een zonnepaneel ligt op 85% van het vermogen. Dat betekent dat een paneel van 1000 Wp, per jaar 850 kWh stroom oplevert. Met andere woorden: hoe hoger het Wattpiek, hoe hoger het rendement. Fabrikanten geven het Watt-piek aan op de verpakking van de zonnepanelen. In het geval van een klein dak dat niet veel panelen kan hebben, is het dus zaak om panelen met een hoog vermogen te gebruiken.

Werken zonnepanelen wel optimaal in ons koude klimaat?

Het is een wijdverbreid misverstand dat zonnepanelen alleen in zonnige gebieden optimaal functioneren. Zonnepanelen werken op zonnestralen. Normaal daglicht is ruim voldoende om zonnepanelen optimaal te laten functioneren. Omdat er in de winter voldoende daglicht is, vangen de panelen ook in dat seizoen meer dan genoeg zonlicht.

Is het onderhoud van zonnepanelen moeilijk?

Het onderhoud van zonnepanelen is minimaal. Op een incidentele reinigingsbeurt na, functioneren zij zonder tussenkomst optimaal. Het periodiek laten reinigen van de panelen valt echter zeker aan te raden. Zo wordt stof en vuil van de panelen verwijderd, wat niet alleen hun functioneren verbetert, maar ook de levensduur van de panelen verlengt.

Kan ik de opbrengst van mijn zonnepanelen vergroten?

Ja, door de zonnepanelen goed schoon en uit de schaduw te houden. Leg ze in een hoek tussen de 35 en 50 graden en richt de panelen op het zuiden.

Welke daken zijn geschikt voor zonnepanelen?

Zowel schuine als platte daken zijn geschikt voor zonnepanelen. Daken met rietbedekking zijn dat zeker niet. Ook daken waarin asbest aanwezig is zijn niet erg geschikt. Het valt aan te bevelen om dan, indien mogelijk, de aanwezige asbest te verwijderen, of de aangetaste dakbedekking te vervangen.

Prijs

Wat zijn de prijzen van zonnepanelen?

Door de concurrentie tussen de leveranciers van zonnepanelen dalen de prijzen. Ook de voortdurende verbeteringen van de techniek spelen hier een rol in. 

Het aantal benodigde panelen verschilt natuurlijk per woning en huishouden. Hier volgen drie voorbeelden die een idee van de prijsklassen geven. Het gaat om de richtprijzen van een complete installatie, inclusief Btw en omvormer.

Als het jaarlijkse stroomverbruik 3000 kWh (2 personen) bedraagt en het vereiste vermogen 3500 Wp is, betekent dat 14 zonnepanelen voor 
7400.

Vraag vooralsnog niet beantwoord?

Als het jaarlijkse stroomverbruik 3500 kWh (3 personen) bedraagt en het vereiste vermogen 4100 Wp is, betekent dat 16 zonnepanelen voor 
8900.

Als het jaarlijkse stroomverbruik 4000 kWh (4 personen) bedraagt en het vereiste vermogen 4700 Wp is, betekent dat 18 zonnepanelen voor 
10.000

Hou er rekening mee dat je ook per jaar bespaart. Afhankelijk van je situatie kan dat van 650 tot 1250 zijn.

Subsidies

Welke regelingen zijn er in 2020 voor huiseigenaren?

Salderingsregeling verlengd tot en met 31-12-2022

Als je met je zonnepanelen te veel stroom opwekt, kan je dat aan het net terugleveren, met al het financiële voordeel van dien. Op je jaarrekening wordt de stroom die je installatie opbrengt tegen hetzelfde tarief verrekend met de stroom die je hebt verbruikt.

Dit heet salderen. Deze Salderingsregeling is nog geldig tot eind december 2022.

Particuliere huiseigenaren krijgen 21% BTW teruggave

Huiseigenaren die overstappen op zonnestroom krijgen nu 21% BTW korting op zowel het materiaal als de installatie van zonnepanelen Voor veel mensen is dit een belangrijke reden om nu zonnepanelen te kopen.


Energiebespaarlening met een lage rente

De Energiebespaarlening is voor veel mensen een aantrekkelijke mogelijkheid om zonnepanelen te kunnen financieren. Doordat de besparing meestal gelijk is aan de maandelijkse aflossing, betaalt de besparing de rekening en heb je eigenlijk gratis zonnepanelen op je dak. Nadat de lening volledig is afgelost is de besparing pure winst.

Vraag vooralsnog niet beantwoord?

Zakelijk

Er bestaan meerdere zakelijke subsidies voor zonnepanelen waar ondernemers en zakelijke partijen gebruik van kunnen maken.

ISDE 

Voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen heeft aanvragen van de subsidie alleen zin wanneer deze via een kleinverbruikersaansluiting worden aangesloten op het Nederlandse elektriciteitsnet. Een kleinverbruikersaansluiting heeft een maximale doorlaatwaarde van 3 x 80 Ampère.

Zonnepanelen komen in aanmerking wanneer het gezamenlijk piekvermogen minimaal 15 kW en maximaal 100 kW is. Voor zonnepanelen geldt tevens dat het netto verbruik via de kleinverbruikersaansluiting waarop de installatie wordt aangesloten in het jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag minimaal 50.000 kWh moet zijn geweest.

2021 Er zijn 2 subsidieplafonds vastgesteld: een subsidieplafond van 124 miljoen euro voor investeringssubsidie voor warmtepompen, zonneboilers, isolatiemaatregelen en de aansluiting op een warmtenet, alsook een subsidieplafond van 40 miljoen euro voor de investeringssubsidie voor de investering in installaties voor de productie van hernieuwbare elektriciteit via zonnepanelen of via één of meer windturbines.

15 tot 100 kilowattpiek

Een zonnepaneleninstallatie van een zakelijke gebruiker komt in aanmerking voor subsidie als deze een vermogen heeft van ten minste 15 kilowattpiek en maximaal 100 kilowattpiek. Bovendien moet de installatie aangesloten zijn via een kleinverbruikersaansluiting van 3*80 ampère. De subsidie bedraagt 125 euro per kilowattpiek.

Een subsidieaanvraag wordt afgewezen als het totale netto-elektriciteitsverbruik via de aansluiting waarop de pv-installatie wordt aangesloten minder dan 50.000 kilowattuur bedraagt. Door deze afwijzingsgrond wordt volgens de minister overstimulering voorkomen. Ingeval het totale netto-elektriciteitsverbruik minder dan 50.000 kilowattuur bedraagt, hebben zonnepanelen volgens Wiebes namelijk in principe geen aanvullende stimulering nodig.)

  1. Kleinschaligheidsaftrek (KIA)

Bedrijven die investeren in zonnestroom installaties kunnen gebruik maken van deze regeling. De zonnepanelen vallen onder deze regeling als ze als bedrijfsvermogen kunnen worden aangemerkt en zakelijk worden gebruikt. De investering moet wel minimaal € 450,- bedragen. Afhankelijk van het geïnvesteerde bedrag kan de aftrek oplopen tot 28%. De KIA hoeft niet gemeld te worden, maar kan worden verwerkt in de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. De KIA kan worden gecombineerd met de Energie-investeringsaftrek (EIA). 

  1. Energie-investeringsaftrek (EIA) 

Deze subsidieregeling voor ondernemers en bedrijven moet binnen 3 maanden na het geven van de plaatsingsopdracht worden aangevraagd. Dit doe je bij mijn rvo.nl. Er moet wel aan een paar voorwaarden worden voldaan:

– Het gezamenlijke piekvermogen is hoger dan 15 kW.

– De aansluiting is gelijk of lager dan 3×80 ampère.

Zonnepanelen op landbouwgrond of natuurgebieden komen niet in aanmerking

Met de EIA kan je in het gunstigste geval tot wel meer dan de helft van je investeringskosten van de fiscale winst aftrekken.

  1. Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

Ondernemers die investeringen in zonnestroom of zonnewarmte kunnen deze subsidie aanvragen. Je bedrijf moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

– Alleen de eigenaar mag investeren, of een schriftelijke verklaring van toestemming leveren.

De aansluiting moet groter zijn dan 3×80 ampère.

– De installatie moet minimaal 15 kWp bedragen. (50 zonnepanelen van 300 Watt)

– Als de panelen niet op een gebouw worden geïnstalleerd, maar op een andere plek is er een omgevingsvergunning nodig.

– Als de installatie groter is dan 500kWp, moet er een haalbaarheidsstudie worden ingediend.

– Wie gebruik maakt van de SDE++ heeft geen recht meer op de EIA, KIA en BIK (Baan gerelateerde investeringskorting). 

Met de SDE++ wordt het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de opbrengsten ervan vergoed over een periode van 15 jaar. Je kan maximaal 7,48 eurocent per opgewekt kilowattuur ontvangen. Je bespaart op je energierekening omdat je zelf energie opwekt en verkoopt de niet gebruikte stroom aan je energiebedrijf.

Overig

Is de zonligging van mijn woning belangrijk voor zonnepanelen?

De ligging van de woning ten opzichte van de zon is zeker van belang voor het goed functioneren van zonnepanelen. De optimale positie voor zonnepanelen is als zij zuidwaarts zijn gericht. Maar ook bij oost- en westwaartse richting zullen je panelen voldoende stroom opwekken. Dit is alleen niet het geval als de panelen op het noorden zijn gericht.

Zijn zonnepanelen brandgevaarlijk?

Goed geïnstalleerde zonnepanelen zijn niet brandgevaarlijker dan de meeste huishoudelijke apparaten. Als zonnepanelen in brand vliegen, heeft dat meestal te maken met een slechte installatie. Door de panelen te dicht op het dak te plaatsen of de bekabeling verkeerd te installeren, kan er bijvoorbeeld oververhitting ontstaan. Dit zegt echter niets over de panelen zelf, maar alles over de installatie.

Heb ik een vergunning nodig om zonnepanelen te kunnen plaatsen?

Nee, het staat geheel vrij om zonnepanelen te plaatsen en je hebt daar geen speciale toestemming nodig. Het is echter wel verplicht om het gebruik van zonnepanelen bij je netbeheerder aan te geven.

Moeten zonnepanelen geventileerd worden?

Het verdient aanbeveling om er voor te zorgen dat jouw zonnepanelen goed geventileerd worden. Het rendement van zonnepanelen kan dalen als zij te warm worden. Dit begint al bij 25°C. Het is dus van belang dat wind en ventilatie de panelen verkoelen, zodat zij ook op warme dagen optimaal kunnen functioneren.

Vraag vooralsnog niet beantwoord?

Kan schaduw de werking van zonnepanelen beïnvloeden?

Helaas is veel schaduw op een dak niet bevorderlijk voor de werking van zonnepanelen. Schaduw laat de opbrengst van zonnepanelen aanzienlijk dalen. Hou daar rekening mee; als een woning wordt omgeven door veel schaduw veroorzakende bomen of gebouwen, is dat geen ideale plek voor optimaal functionerende zonnepanelen.

Wat is de levensduur van zonnepanelen?

Zonnepanelen gaan minimaal vijfentwintig jaar mee. De meeste fabrikanten garanderen dat de panelen na die tijd nog 80% van de capaciteit kunnen produceren. Als de panelen door een erkende monteur goed en vakkundig op de woning zijn gemonteerd, zal dat de levensduur zeker verlengen.

Vergroten zonnepanelen de kans op een blikseminslag?

De kans op blikseminslag wordt niet vergroot door de plaatsing van zonnepanelen op je dak. Blikseminslag wordt door andere factoren bepaald, zoals het hoogste punt van een gebouw of het daktype daarvan. Daar hebben zonnepanelen dus geen directe invloed op. Ze worden immers plat op het dak geplaatst. Mochten de panelen geplaatst worden in een omgeving die bliksemgevoelig is kan men de panelen beveiligen, bijvoorbeeld door ze te aarden.

Moet ik mijn zonnepanelen apart laten verzekeren?

Als je huiseigenaar bent en de panelen aan het dak zijn gemonteerd, vallen de zonnepanelen onder de opstalverzekering. Dit in tegenstelling tot panelen die los op het dak liggen, zoals bijvoorbeeld bij platte daken vaak het geval is. In dat geval maken de panelen geen deel uit van het onroerend goed en worden zij niet door de opstalverzekering gedekt. Zonnepanelen op schuine daken die geklikt zijn (in plaats van vastgeschroefd), hoeven ook niet per definitie tot de inboedel te behoren en zijn dan niet meeverzekerd. Check in ieder geval altijd bij de verzekering of de panelen echt in de opstalverzekering zijn opgenomen. Als dat het geval is, verhoog dan de herbouwwaarde van de opstalverzekering met de waarde van de panelen.

Als je huurder bent met een inboedelverzekering, vallen de panelen hoogstwaarschijnlijk niet onder de verzekering en zal je ze apart moeten verzekeren.

Twee redenen om je panelen wel apart te laten verzekeren zijn diefstal (zonder inbraakschade) en schade door natuurrampen. Diefstal is op platte daken makkelijker dan op schuine daken. Onder natuurrampen kan schade door hagel en zeer zware storm vallen. Ook totale uitval van de panelen kan door een aparte zonnepanelen verzekering gedekt worden.

 

Wat gebeurt er bij een aanvraag

Vul het formulier in

Start hier met het invullen van de eenvoudige tool. Het duurt slechts 1 minuut.

Vergelijk offertes

Je ontvangt maximaal 4 offertes van specialisten bij jou in de regio. Geheel gratis en vrijblijvend.

Kies de beste offerte

Vergelijk offertes en kies de beste deal!

Wat gebeurt er bij een aanvraag

Vul het formulier in

Start hier met het invullen van de eenvoudige tool. het duurt slechts 1 minuut.

Vergelijk offertes

Je ontvangt maximaal 4 offertes van specialisten bij jou in de regio. Geheel gratis en vrijblijvend.

Kies de beste offerte

Vergelijk offertes kies de beste en bespaar tot 40%.

Ben jij een specialist?

Meld direct je bedrijf aan

Al benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? schrijf je dan nu in.